2017 het jaar van nieuwe dienstbaarheid

Assistants zijn in 2017 niet langer de stille kracht achter hun directeur. De nieuwe dienstbaarheid van assistants is hun open blik, een kritische geest die weet wat er in en om jouw organisatie gebeurt. En waar je vooral zelf actief mee aan de slag gaat in je werk. Die kritische blik is allereerst gericht op jou zelf.

radarhoofd

Hoe zie jij jouw rol als assistant? Als spreekwoordelijke spin in het web, kun je nog meer betekenen dat je denkt. Dat kan alleen als assistants zich ontplooien en ontwikkelen. Een goede kapstok daarvoor is alles wat met governance te maken heeft. Er gaat veel veranderen in 2017 dat ook invloed heeft op jouw werk en jouw rol. De vernieuwde Code Corporate Governance geeft de actuele visie op ondernemen weer in duidelijke thema’s zoals lange termijn waardecreatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen, cultuur en voorbeeldgedrag, beloningen en diversiteit, medezeggenschap, risicomanagement, commissarissen, enzovoort.

Reputatiemanagement voor assistants

Ook in 2017 organiseren Ingrid de Jong en ik weer nieuwe masterclasses voor assistants. Op 7 april over het personeelsdossier en in juni over reputatiemanagement. Dat laatste is een super actueel onderwerp waar jij als assistant ongetwijfeld mee te maken krijgt. Weet jij welke stakeholders invloed hebben op jouw organisatie, of andersom? Heb je wel eens nagedacht wie wát gaat doen bij een calamiteit in jouw bedrijf? Of bij de sportclub die door jouw bedrijf wordt gesponsord? De standaardopleidingen voor assistants kunnen nooit zo snel inspelen op de actuele praktijk. Vandaar dat onze masterclasses voorzien in een behoefte. De vorige masterclasses die we sinds 2014 organiseerden gingen over Corporate governance voor assistants, Dilemma’s en ethiek in ons vak, Stakeholdermanagement.

Meer delen van nieuwe inzichten

Maar netwerkorganisaties voor assistants zoals de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaresses NVD zouden ook veel meer kunnen doen aan het creëren van een kritische blik op ons vak. Onze masterclass vorig jaar over Dilemma’s en Ethiek was een eye opener voor de deelnemers. Dit jaar houdt de IMA International Management Assistants twee events over Business Ethics & Integrity. Een prima initiatief. Maar we lezen er (nog) niet veel over. Kan de NVD hier misschien meer mee doen? Het zou meer gedeeld moeten worden met iedereen in ons vak. Zonder lidmaatschapsgeld, zonder structuur of regio’s. Net als in social media moeten beroepsorganisaties meer gericht zijn op het breder delen van kennis en nieuwe inzichten.

Assistants worden Changemakers

Geen uitjes of creatieve workshops. Maar beter kijken naar wat er in en om bedrijven gebeurt. Leren om tegenkracht te bieden (countervailing power) met kennis van zaken. Omdat je tentakels in de hele organisatie hebt. De NVD zou een visie moeten ontwikkelen hoe assistants dit kunnen leren en dit vaker moeten uitdragen. En waar blijven de reguliere beroepsopleidingen op dit punt? Time management leren assistants wel op school. Maar kritisch kijken naar wat jij wil in jouw rol, vraagt om andere vaardigheden en kennis. Nick Fewings schreef op LinkedIn vorig jaar “I believe that assistants that support leaders, should not be apart from their leadership team, but a valued and integral part of it.” Hij noemt de toekomstige assistants “The Changemaker”. Hun skills (moeten) zijn Integriteit, Passie, Visie en Empathie. Dat kan pas als je inzicht hebt in hoe een bedrijf wordt bestuurd, welke krachten er spelen. Kan jij daarover nu meedenken, op anticiperen, kritisch over zijn? Met jouw directeur erover praten? Alleen zo lever je echt toegevoegde waarde.