A Working Friendship

Een netwerk voor personal assistants

Masterclass Corporate Governance zorgt voor goede vragen en reacties

Reacties: “Heel breed en geeft stof tot nadenken” 

                  “Presentaties van deze tijd!”                                                                                                                                                                                        

Vrijdag 8 april 2016,  Euronext Amsterdam

IMG_6151
euronext

Deze tweede masterclass Corporate Governance op 8 april jl. werd ook deze keer goed ontvangen bij de 27 assistants en PA’s. Tegen het décor van de Mercuriuszaal in het prachtige Beursplein 5 werd een intensief programma gevolgd met praktijkvoorbeelden en cases. De deelnemers reageerden na afloop enthousiast en zeiden veel stof tot nadenken te hebben. De assistants waren afkomstig uit een veelheid van organisaties, zowel beursgenoteerd als overig bedrijfsleven, banken, pensioenfondsen, woningsector, gezondheidszorg, onderwijs, goede doelen, vastgoed en dienstverlening.

Assistant als katalysator van processen        

IMG_6065

Connie Tanis belichtte de huidige consultatieronde van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code onder leiding van Jaap van Manen. Het aloude principe van de code “Pas toe of leg uit” blijft gehandhaafd. Maar er is ook ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, zoals gedrag, cultuur en lange termijnstrategie die in de bedrijfsvoering integraal moeten worden ingevoerd. Ze benadrukte in dit verband dat assistants in hun rol heel goed als countervailing power van onderaf kunnen bijdragen aan de vereiste balans tussen bestuur en toezicht. Immers de assistant is vaak intermediair tussen haar directeur en commissaris/toezichthouder. Van belang is om steeds in breed perspectief naar jouw rol, het bestuur en het toezicht te blijven kijken.

Black Monday scenario                    

IMG_6055

Ze typeerde ons vak treffend als “dienstbaar maar ook kritisch”. Assistants zijn goed in staat om scherp te kijken of “het wel goed gaat wat de bestuurder doet” en waar het bestuur op kan worden “afgerekend”. Zo adviseerde Connie om een worst-case (Black Monday) scenario uit te werken, samen met de bestuurder.

Johan Cruijff en andere zonnekoningen  

IMG_6095

Na de pauze was het woord aan Henk Breukink, commissaris en coach. Hij haakte onder meer aan bij de nieuwe code waarin cultuur en gedrag expliciet onderdeel moeten worden van de organisatie. Organisaties als Rabobank of NS zijn van oudsher herkenbaar aan de “familie-achtige’ sfeer met veel werk- en stuurgroepen waarin alle besluiten in goede harmonie genomen worden. Een sterk ‘wij-gevoel’. Maar bij een mogelijke reorganisatie is het onverstandig om daar iemand als manager neer te zetten die vooral zijn doel wil bereiken zonder rekening te houden met die cultuur. Tenzij het echt noodzakelijk is dat alles anders moet. Dan kan een organisatie niet verder met de zittende ‘spelers’.

Communicatiestijlen

Henk stelde dat het gedrag van mensen niet te veranderen is. Maar de manier waarop iemand communiceert wel. Dan kijken we weliswaar naar de oppervlakte van iemand die eigenlijk reageert op een bepaalde situatie. Als assistant zou je je meer bewust kunnen zijn van die communicatiestijlen en deze eens bespreken en delen met de ander. Zonder daarbij een oordeel te vellen over iemands gedrag.

Gedrag wordt volgens Henk vooral bepaald door een drijfveer, een prikkel in een bepaalde situatie. Zo was Johan Cruijff een mooi voorbeeld van iemand die uitblonk in voetballen en een visie op het spel had. Op het voetbalveld werkte dat prima, maar in de RvC van Ajax liep dat anders. Beslissingen in de boardroom zouden moeten voortkomen uit een rationele beoordeling van facts & figures. Maar in veel gevallen spelen niet rationele motieven een veel grotere rol. Johan Cruijff was iemand die geen tegenspraak duldde, alleen zijn eigen visie telde. Henk Breukink maakte de treffende vergelijking met een zonnekoning. Na zijn presentatie kwamen er veel vragen los.

IMG_6115

Workshop Integriteit        

Connie lichtte onder meer toe dat ethisch handelen vanuit drie invalshoeken te benaderen is: rationalisering (extern en intern/cultuur), externe en interne druk (winst, promotie), maar ook: de kans doet zich voor. Hierover werden 2 cases behandeld in groepjes. Het was opvallend dat de uitkomst die werd besproken per groep uiteenliep. Dit zorgde voor een levendige discussie.

IMG_6127

Moreel dilemma

De derde casus was gebaseerd op een echte praktijksituatie. Daarbij kwam de assistant toevallig achter de benoeming van hun commissaris bij een concurrerende organisatie. Het bracht haar in een lastig pakket om te beslissen of en hoe te handelen. De deelnemers herkenden dit soort morele dilemma’s zelf ook. De situatie in de casus heeft ertoe geleid dat de statuten van die organisatie zijn aangepast. Connie schetste verder dat regels alleen niet voldoende zijn om integriteit te waarborgen. Tenslotte liet zij aan de hand van een schema zien dat het juiste gedrag van iemand ook het gedrag van de ander positief beïnvloedt. Daarin zit de crux van integriteit.  

Website Dilemma-Assist.nl

Brigit de Lange bedankte Connie Tanis voor haar bijdrage en Conny Veerman (directiesecretaresse) van Euronext voor hun geweldige ontvangst en entourage. Ze verwees naar de volgende Masterclasses in oktober en november dit jaar. En als sluitstuk liet ze aan iedereen de nieuwe website Dilemma-Assist.nl zien. Samen met Ingrid de Jong is deze vraagbaak voor assistants gemaakt.

wordcloud (2)
IMG_5937

Hierop kunnen assistants hun eigen dilemma’s indienen en advies krijgen van één van de Forumleden die ieder hun eigen expertise bieden. Als het dilemma – uiteraard anoniem – op de site is gezet kunnen ook andere vakgenoten hierop reageren. Daarnaast zou je bij de reeds geplaatste dilemma’s je kunnen afvragen wat jij in zo’n situatie zou doen. Verder biedt de site een database van praktische tools, publicaties en boeken over allerlei facetten van governance.

Na afloop kon iedereen nog de beursvloer bezichtigen vanaf de galerij. De Masterclass werd afgesloten met een gezellige borrel.

IMG_6155
IMG_6157
IMG_6154
IMG_6153