Hogeschool Gent gebruikt website Dilemma-Assist voor opleiding Office Manager

De Hogeschool HoGENT gebruikt sinds dit collegejaar onze website Dilemma Assist in de bachelor voor Office Management bij het keuzevak ‘Deontologie’ (plicht-ethiek). De studenten kunnen afstuderen in de richting Management Assistant. Onze website is in mei dit jaar gelanceerd en wordt nu al opgepikt in België. We zijn blij verrast met de snelle bekendheid in het buitenland. We hopen dat de Belgische studenten veel dilemma’s gaan plaatsen op de site.

Dat in België thema’s als normen en waarden worden gedoceerd in een vak dat plicht-ethiek heet, is opvallend te noemen. We verwachten dat dit contact met HoGENT zal leiden tot internationale uitwisseling van kennis en ervaringen over toepassing van Governance door assistants. En natuurlijk over het omgaan met dilemma’s in ons werk.

“Dilemma’s in ons werk” is ook het thema van de volgende Masterclass Governance die Ingrid de Jong en ik organiseren op 7 oktober 2016 bij ING in Amsterdam.