Mijn boek over hebzucht

In mijn werk als personal assistant zie ik van de zijlijn de excessen van machtige bestuurders en directeuren op jacht naar meer rijkdom en bestuurlijke invloed. Hoe zouden andere assistants daarmee omgaan? Komen ze nooit eens in conflict met hun eigen ethische of religieuze principes? Ik schreef een boek over een eeuwenoud maar actueel fenomeen: de hebzuchtige mens. Het is een historische en filosofische beschouwing geworden over de betekenis en invloed van de hebzucht op mens en maatschappij. De Stoïcijnse filosoof Epicurus schreef een paar honderd jaar voor de onze jaartelling al over hebzucht en zorgde voor de titel van dit boek: ‘Voor wie voldoende te weinig is, die is niets genoeg’.

Ik ontdekte dat de traditionele Griekse filosofen al nadachten en discussieerden over hebzucht als onrechtvaardige invloed op de samenleving in die tijd. Hebzucht is niet alleen iets voor hedendaagse topbestuurders en politici maar iets dat ons allemaal aangaat. Woede en verontwaardiging in de samenleving lijken daarmee ook boosheid over ons eigen gedrag.

De vraag is hoe wij elkaar de maat willen nemen. Hoe we willen aankijken tegen de moraliteit van ons economische handelen? Waarom zien we niet dat we met onze hebzucht de natuurlijke bronnen van onze aarde uitputten? Is filantropie de juiste oplossing of kan het ook anders?

De coronapandemie heeft ons laten zien wat we echt belangrijk vinden. We zullen anders moeten denken in organisaties en de rol van de economie moeten herijken. De centrale vraag is of de mens in staat is om zijn gedrag werkelijk te veranderen. Of dat we een mens met twee gezichten blijven, die beurtelings gaat voor zijn eigenbelang en dan weer voor het algemene belang. Laten we het initiatief aan de politiek of liever aan onszelf? Hebzucht komt in dit boek in een breed perspectief te staan.

Het boek is niet in de boekhandel verkrijgbaar, maar stuur een mail aan info@bureaudelange.nl. Kosten incl verzending €18,95.

Omslag: Sint Corona op een altaarstuk in de kathedraal van Siena. bron Wikimedia Commons