Nieuws en Agenda

Integriteitskwesties
EA’s worden persoonlijk regelmatig geconfronteerd met integriteitskwesties. De studie laat zien dat ‘respectloos en grof gedrag’ van directe collega’s (33%) en van leidinggevenden (22%) het meest voorkomende integriteitsprobleem is. In slechts een kwart van de gevallen geven de EA’s aan daar iets van zeggen als het hun leidinggevende betreft en in 33% van de gevallen als het directe collega’s betreft. De belangrijkste redenen om integriteitsproblemen niet te bespreken zijn ‘het zich niet veilig voelen’, ‘carrière risico’ en ‘te veel gedoe’. “De top van een grote organisatie is blijkbaar vaak geen veilige plek, EA’s durven zich niet te uiten over belangrijke zaken als respectloos en grof gedrag en andere vormen van wangedrag”, zegt Ingrid de Jong van Dilemma-Assist.

Culturele factoren
Uit het onderzoek blijkt tevens dat in 30% van de ondernemingen de top zich niet of nauwelijks houdt aan het ‘practice what you preach’-principe. Slechts 17% van de directies doet vrijwel altijd wat zij zeggen. Ook blijkt dat slechts 29% van de directieleden onderling goed samenwerken, terwijl in 28% van de gevallen de sfeer in de directiekamers afstandelijk, gespannen of zelfs vijandig is. Brigit de Lange van Dilemma-Assist zegt daarover: “ In een dergelijke omgeving waar de cultuur aan de top als belemmerend wordt ervaren, is het niet snel te verwachten dat mensen zich op hun gemak voelen en elkaar durven aan te spreken op ongepast of respectloos gedrag.” 

Positie executive assistants
De meeste EA’s zien het als hun belangrijkste rol om ‘gatekeeper’ te zijn. Bijna driekwart van de respondenten voelt zich vertrouwenspersoon van de leidinggevende en ruim tweederde ‘trusted advisor’ van degene voor wie zij/hij werkt. En over zaken als beoordelingen en promoties van directieleden wordt de helft van de EA’s om advies gevraagd. Ingrid de Jong: “Je kunt het gerust verontrustend noemen dat EA’s, ondanks hun rol als vertrouwenspersoon van hun leidinggevende en hun positie als spin in het web aan de top van een onderneming, in verreweg de meeste gevallen ongepast gedrag en wangedrag niet durven of willen aankaarten.”
De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in een rapport “The secret power in the office”. Dit is te downloaden via www.dilemma-assist.nl. In het rapport worden ook enkele aanbevelingen gegeven om bovenstaande problemen te lijf te gaan. 

Over het onderzoek
Het onderzoek is een gezamenlijk initiatief van Ingrid de Jong-Kraal en Brigit de Lange, initiatiefnemers van Dilemma-Assist, en de netwerkorganisatie International Management Assistant (IMA). Het onderzoek is opgezet en uitgevoerd met behulp van de hoogleraren Kees Cools en Erik van de Loo. Het is voor het eerst dat een internationaal onderzoek is uitgevoerd onder executive assistants naar (wan)gedrag, integriteitskwesties en de ethische dilemma’s die dat met zich meebrengt.
81% van de respondenten werkt in het bedrijfsleven, de overige 19% voornamelijk bij de overheid, in de zorg (ziekenhuizen) en het onderwijs. 36% van de organisaties waar de respondenten werken heeft tussen de 100-1000 medewerkers en 43% meer dan 1000 medewerkers. Het meest voorkomende opleidingsniveau van de respondenten is Bachelor (45%) gevolgd door secretariële opleiding (33%). De deelnemers hebben het onderzoek strikt anoniem kunnen invullen.

Over Dilemma-Assist
De oprichters van de niet-commerciële website Dilemma-Assist, Ingrid de Jong-Kraal en Brigit de Lange, hebben jarenlange ervaring als executive assistant van directieleden van grote, vaak beursgenoteerde ondernemingen. “We merkten dat je vanuit die rol met een moreel dilemma vrijwel niet bij anderen te rade kan gaan. Dat is extra moeilijk omdat je ook loyaal moeten zijn aan je bestuurder”. Om deze beroepsgroep een eigen, vertrouwd en anoniem platform te bieden, hebben De Jong en De Lange de website in 2016 gelanceerd.
Dilemma-Assist biedt praktische informatie en actuele publicaties over uiteenlopende facetten van goed bestuur waaronder, governance codes, integriteitsdilemma’s, reputatiemanagement, OR, gedrag en MVO. Via een anoniem bericht kunnen executive assistants hun dilemma bespreekbaar maken. Andere vakgenoten kunnen op de website rechtstreeks daarop reageren. Indien gewenst geeft een onafhankelijk forum deskundig advies. Tevens geeft Dilemma-Assist trainingen en masterclasses aan vakgenoten.


PERSBERICHT 28 SEPTEMBER 2017

INTERNATIONAAL ONDERZOEK NAAR MORELE DILEMMA’S

In samenwerking met Nederlandse professoren corporate governance en leiderschap Kees Cools en Erik van de Loo wordt een internationaal onderzoek gedaan naar het effect van wangedrag van bestuurders in organisaties op de integriteit en rol van de management ondersteuner. Het onderzoek is een gezamenlijk initiatief van Ingrid de Jong-Kraal en Brigit de Lange, initiatiefnemers van de website “Dilemma-Assist” en de netwerkorganisatie International Management Assistant (IMA).

Vrijdag 29 september 2017 is de aftrap van dit onderzoek naar dilemma’s van management-assistants in 25 landen. Die dag vindt in Den Haag de jaarlijkse conferentie plaats van IMA met als thema “Business Ethics & Integrity”.
Het is voor het eerst dat met dit gerichte onderzoek internationaal wordt nagegaan of en hoe management-assistants te maken hebben met wangedrag van hun bestuurder of in hun organisatie en op welke manier dit leidt tot dilemma’s in hun rol als management ondersteuner. Alle 1.400 leden van IMA ontvangen binnenkort de vragenlijst. Voor dit onderzoek krijgen De Jong en De Lange advies van de Nederlandse professoren corporate governance en leiderschap Kees Cools en Erik van de Loo.

De resultaten worden in december bekend gemaakt ter afsluiting van dit jaar waarin IMA zakelijke ethiek en integriteit als thema heeft. Begin 2018 organiseren De Jong en De Lange een symposium waar sprekers dieper in gaan op de uitkomsten en aanbevelingen. Hiervoor worden zowel management ondersteuners als hun directeur uitgenodigd. Tevens verschijnt dan de officiële publicatie met de uitslagen en interviews met bekende (internationale) management-assistants.

De Jong en De Lange: “Met de uitkomsten van dit brede onderzoek willen we morele dilemma’s bespreekbaar maken. Aan de hand van de resultaten hopen we concrete en onderbouwde aanbevelingen te doen waar niet alleen de management-assistants wat mee kunnen maar die ook de gehele governance structuur binnen een onderneming verder versterken.”

Loyaliteit
De oprichters van de niet commerciële website “Dilemma Assist”, Ingrid de Jong-Kraal en Brigit de Lange, hebben jarenlange ervaring als management-assistant van de board van grote en beursgenoteerde ondernemingen. “We merkten dat je vanuit die rol met een moreel dilemma vrijwel niet bij anderen te rade kan gaan. Dat is extra moeilijk omdat je ook loyaal moeten zijn aan je bestuurder”. Om deze vakgroep een eigen, vertrouwd en anoniem platform te bieden, hebben De Jong en De Lange de website in 2016 gelanceerd.

‘Dilemma-Assist’ biedt praktische informatie en actuele publicaties over de uiteenlopende facetten van goed bestuur waaronder corporate governance en de code, reputatiemanagement, OR, gedrag en MVO. Via een anoniem bericht kunnen management-assistants hun dilemma bespreekbaar maken. Andere vakgenoten kunnen op de website rechtstreeks daarop reageren. Indien gewenst geeft een onafhankelijk forum deskundig advies.

Kees Cools, hoogleraar Corporate Finance en Governance is verbonden aan de Universiteit van Tilburg (Tias Business School) en Erik van de Loo, hoogleraar leiderschap en gedrag is verbonden aan de Universiteit van Tilburg (Tias Business School) en Insead.

IMA is een internationale, onafhankelijke netwerkorganisatie voor management-assistants met 1.400 leden in meer dan 25 landen, opgericht in 1974. Ze heeft als doel de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de leden. Zij organiseert nationale en internationale trainingen en een jaarlijkse conferentie, steeds in een ander land.

Meer informatie (niet bestemd voor publicatie): Brigit de Lange, telefoon 06 20 2456 27
WEBSITES: WWW.DILEMMA-ASSIST.NL EN WWW.IMA-NETWORK.ORG
———————————————————————————
Internationaal onderzoek over dilemma’s in het werk van assistants

Samen met Ingrid de Jong doe ik onder assistants van 25 landen een internationaal onderzoek over dilemma’s in hun werk en hoe ze daarmee omgaan.

Dit onderzoek vindt plaats ter gelegenheid van de jaarlijkse conferentie van IMA (International Management Assistants) op 29 september in Den Haag. Het thema is “Business Ethics & Integrity”. Keynote speakers zijn onder andere Professor Kees Cools en Ronald Jeurissen. De 1400 deelnemers ontvangen de survey na afloop van de conferentie online.

Dit onderzoek sluit mooi aan op onze recent gestarte website Dilemma-Assist. In december dit jaar zijn de resultaten van het onderzoek bekend. In het voorjaar 2018 organiseren wij een symposium in Nederland op basis van de uitkomsten. Hiervoor worden assistants en hun bestuurder uitgenodigd. Lees ook het persbericht hiervóór.

Nieuwe Masterclasses